Aktuelno

Druga radionica “Strateško planiranje, izrada i implementacija lokalnih razvojnih strateških dokumenata i Akcionih Planova”

NVO “Lokalna Kuća Razvoja Brus” je u ponedeljak 21.06.2021. godine u Maloj sali Skupštine Opštine Brus održala drugu po redu radionicu “Strateško planiranje, izrada i implementacija lokalnih razvojnih strateških dokumenata i Akcionih Planova” na obuci u okviru projekta “ZAJEDNO ZA AKTIVNO GRAĐANSKO DRUŠTVO – ACT”, koji finansira Vlada Švajcarske, a sprovode u konzorcijumu Građanske inicijative i Helvetas Swiss Intercooperation, i na kojoj su prisustvovali pripadnici javnog i civilnog sektora sa teritorije opštine Brus kojima je ukazano na potrebu za strateškim planiranjem na lokalnom nivou i potrebu za izradom i implementacijom lokalnih razvojnih strateških dokumenata i Akcionih Planova i usklađivanja budžeta SO Brus sa tim lokalnim razvojnim strateškim dokumentima u cilju njihove implementacije i stvaranja uslova i mehanizama za ubrzaniji društveno – ekonomski razvoj opštine Brus.
Cilj ovog projekta je veće uključivanje građanstva i civilnog sektora sa teritorije opštine Brus u javni život i odlučivanje pri izradi i implementaciji lokalnih razvojnih strateških dokumenata i razvoj saradnje između javnog i civilnog sektora na teritoriji opštine Brus.